Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Konkurs Informatyczny AVATAREK

Alina Krajewska-Grobelna
Odsłony: 1526

avatarSerdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas V – VII oraz III gimnazjalnych do udziału w eliminacjach szkolnych konkursu AVATAREK, które będą odbywały się w dniach 11-15 października.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów oraz ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową.
Etap eliminacyjny polega na indywidualnym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.
Czas trwania testu: 30 min. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 30.
Test przeprowadzony zostanie w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej MOODLE podczas lekcji zajęć komputerowych oraz informatyki.
Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie otrzymanych wyników ustalali trzyosobowy zespół, który będzie reprezentował naszą szkołę w etapie półfinałowym konkursu, który zostanie przeprowadzony w Rokietnicy.
WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA :-)