Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Alina Krajewska-Grobelna

                                K A L E N D A R Z   S Z K O L N Y               

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 lutego 2017r.

Egzaminy gimnazjalne
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

19  - 21 kwietnia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

Wakacje

24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2016r., 2 maja 2017r.,

1 czerwca 2017r., 16 czerwca 2017r.,

20 czerwca 2017r. 

Terminy spotkań z rodzicami
tzw. wtorków informacyjnych
w godzinach 17.00- 18.00

11 października 2016r.
15 listopada 2016r.
13 grudnia 2016r.
14 marca 2017r.
16 maja 2017r.