Gimnazjum nr 1
ul.Lipowa 9
63-000 Środa Wlkp.
gim1sroda@o2.pl   tel:61 285 23 74

Alina Krajewska-Grobelna
Odsłony: 5871

                             O P I E K A    M E D Y C Z N A                      

Opiekę medyczną nad uczniami Gimnazjum nr 1 sprawuje

pielęgniarka dyplomowana: Barbara Błaszak 

Godziny pracy: 

Poniedziałek

  8.00 – 12.00

Wtorek

11.00 – 15.00

Środa

11.00 – 15.00

Czwartek

  8.00 – 12.00

Piątek

  8.00 – 12.00

 

Do zadań pielęgniarki szkolnej należy: 

1)       udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 

2)       wykonanie i interpretacja testów przesiewowych, 

3)       czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, 

4)       zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju ucznia, 

5)       kontakt z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

6)       edukacja zdrowotna, 

7)       zaopatrywanie gabinetu medycznego w materiały i pomoce wychowawczo-dydaktyczne, 

8)       współpraca ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Środzie Wlkp.